SERVICEVILKÅR

juni 20, 2024

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Accept af Vilkår

Ved at få adgang til, gennemse eller bruge denne ChatBot anerkender du, at du har læst, forstået og accepterer at være juridisk bundet af disse Servicevilkår fastsat af Økonomi & Personale. Hvis du ikke er enig i disse vilkår i deres helhed, har du ikke tilladelse til at bruge denne ChatBot på nogen måde eller form. Din fortsatte brug af ChatBotten udgør din accept af disse vilkår.

Beskrivelse af Tjenesten

Denne platform, leveret af Økonomi & Personale, indsamler og opsummerer juridiske dokumenter og informationer fra en bred vifte af pålidelige danske kilder, herunder Landsskatteretten, Ankestyrelsen, Domsdatabasen, Sø- og Handelsretten, Arbejdsretten, Ankenævnet for Forsikring, Skatterådet, Huslejenævnet, Nævnenes Hus, Anklagemyndighedens Vidensbase samt EU-domstolen. Ved hjælp af avancerede AI-algoritmer og naturlig sprogbehandling genererer platformen korte, præcise og letforståelige opsummeringer af lovforslag, domme og afgørelser. Derudover tilbyder platformen en AI-drevet chatbot, der kan besvare brugernes spørgsmål baseret på den omfattende database af dansk lovgivning, administrative forskrifter og lovbemærkninger. Platformen sigter mod at give brugerne nem adgang til juridiske informationer og hjælpe dem med at følge lovgivningsprocessen tæt.

Ansvarsfraskrivelse for Garanti

Denne ChatBot leveres 'som den er' og 'som tilgængelig', uden nogen form for garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået, herunder men ikke begrænset til underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse. Økonomi & Personale giver ingen garanti eller repræsentation vedrørende nøjagtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af de oplysninger, der leveres af denne ChatBot. Brug af denne tjeneste er på egen risiko, og Økonomi & Personale kan ikke holdes ansvarlig for beslutninger truffet på baggrund af de oplysninger, der leveres af ChatBotten.

Begrænsning af Ansvar

Under ingen omstændigheder skal Økonomi & Personale holdes ansvarlig for direkte, indirekte, straffende, hændelige, særlige eller følgeskader, der opstår som følge af eller på nogen måde er forbundet med din brug af denne ChatBot, herunder men ikke begrænset til skader for tab af fortjeneste, goodwill, brug, data eller andre immaterielle tab. Du accepterer at forsvare, skadesløsholde og holde Økonomi & Personale skadesløs fra og imod ethvert krav, ansvar, skader, tab og udgifter, inklusive, uden begrænsning, rimelige juridiske og regnskabsmæssige gebyrer, der opstår ud af eller på nogen måde er forbundet med din brug af ChatBotten eller din overtrædelse af disse Servicevilkår.

Acceptabel Brug og Brugeradfærd

Du er alene ansvarlig for din adfærd og opførsel, mens du bruger denne ChatBot. Du accepterer at bruge ChatBotten kun til lovlige formål og i overensstemmelse med alle gældende love og regler. Du må ikke misbruge, misbruge eller spamme systemet, ej heller må du forsøge at forstyrre ChatBottens korrekte funktion. Manglende overholdelse af disse vilkår vil resultere i øjeblikkelig opsigelse af din adgang til tjenesten og kan også resultere i retslige skridt.

Ændringer og Opdateringer

Økonomi & Personale forbeholder sig retten til at ændre, ændre eller erstatte disse Servicevilkår til enhver tid uden forudgående varsel. Eventuelle ændringer af disse vilkår træder i kraft umiddelbart efter offentliggørelsen på denne side. Din fortsatte brug af ChatBotten efter sådanne ændringer udgør din accept af de reviderede vilkår. Det er dit ansvar regelmæssigt at kontrollere for opdateringer til disse Servicevilkår. Økonomi & Personale forbeholder sig også retten til at opdatere, ændre eller afbryde ChatBotten eller enhver del deraf til enhver tid uden varsel.

Begrænsninger for Brug af AI Chat Funktion

Brugen af AI Chat funktionen er underlagt visse begrænsninger baseret på din brugerstatus. En generel grænse på 20 beskeder per 6 timer er gældende. Denne grænse er vejledende og kan variere afhængigt af belastning og efterspørgsel. Det er ikke muligt at købe sig til en højere grænse. Vi forbeholder os retten til at justere disse grænser for at sikre optimal ydelse og servicekvalitet for alle brugere.


Ved at få adgang til, browse eller bruge nogen af designydelserne, kommunikationskanaler eller materialer, der leveres, anerkender, forstår og accepterer du udtrykkeligt at være juridisk bundet af alle de angivne bestemmelser, vilkår og betingelser.