Ansvarsfraskrivelse

2024-04-29 10:35:52

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Accept af Ansvarsfraskrivelse

Ved at få adgang til, gennemse eller bruge denne tjeneste ('Tjenesten'), erkender du, at du har læst, forstået og accepterer at være juridisk bundet af denne Ansvarsfraskrivelse ('Ansvarsfraskrivelse'). Hvis du ikke er enig i disse vilkår i deres helhed, har du ikke tilladelse til at bruge denne tjeneste på nogen måde eller form. Denne tjeneste er tilbudt af Økonomi & Personale.

Tjenestens Omfang

Tjenesten, tilbudt af Økonomi & Personale, tilbyder en platform til at uploade data og interagere med en ChatBot. Økonomi & Personale godkender, verificerer eller autentificerer ikke de uploadede data. Du er alene ansvarlig for de data, du uploader, og de interaktioner du foretager.

Streng Overholdelse Krævet

Din brug af Tjenesten, som Økonomi & Personale tilbyder, skal overholde alle gældende lokale, statslige, nationale og internationale love, regler og forskrifter, inklusive men ikke begrænset til, love vedrørende online adfærd og databeskyttelse.

Forbudt Indhold

Du må IKKE uploade, dele eller sprede indhold, der er ulovligt, skadeligt, truende, krænkende, chikanerende, torturøs, ærekrænkende, vulgær, obskøn, bagvaskende, en invasion af en andens privatliv, hadefuld eller på anden måde anstødelig inden for rammerne af Økonomi & Personales Tjeneste.

Immaterialrettigheder

Du må IKKE uploade, distribuere eller gengive nogen ejendomsretlige oplysninger inden for Økonomi & Personales Tjeneste uden at have opnået forudgående samtykke fra ejeren af sådanne ejendomsrettigheder.

Overholdelse af Databeskyttelse

Din brug af Økonomi & Personales Tjeneste skal være i fuld overensstemmelse med EU's generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og de gældende love i Danmark.

Ingen Garanti

Økonomi & Personales Tjeneste leveres 'som den er' og 'som tilgængelig'. Økonomi & Personale giver ingen garantier af nogen art, hverken udtrykkelige eller underforståede, herunder, men ikke begrænset til, de underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse.

Begrænsning af Ansvar

Økonomi & Personale kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for indirekte, følgeskader, eksemplariske, tilfældige, særlige eller strafbare skader eller for tab af fortjeneste, indtægter, data eller databrug.

Skadesløsholdelse

Du accepterer at forsvare, skadesløsholde og holde Økonomi & Personale ufarlige fra og imod ethvert krav, ansvar, skader, tab og udgifter, inklusive, uden begrænsning, rimelige juridiske og regnskabsmæssige gebyrer, der opstår ud af eller på nogen måde er forbundet med din adgang til eller brug af Tjenesten.

Ophævelse

Økonomi & Personale forbeholder sig ret til at opsige eller suspendere din konto og adgang til Tjenesten for adfærd, som vi mener overtræder denne Ansvarsfraskrivelse, eller er skadelig for andre brugere af Tjenesten, os eller tredjeparter, eller af enhver anden grund.

Ændringer

Økonomi & Personale forbeholder sig ret til at ændre denne Ansvarsfraskrivelse på ethvert tidspunkt uden varsel. Din fortsatte brug af Tjenesten efter sådanne ændringer udgør din accept af de reviderede vilkår.

Ansvarsfraskrivelse for Ingen Tilhørsforhold

Økonomi & Personale er en uafhængig organisation og er ikke tilknyttet, associeret, autoriseret, godkendt af, eller på nogen måde officielt forbundet med nogen af de enheder, der præsenteres i vores tjeneste. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, Retsinformation, Arbejdsretten, Skat, Huslejenævn & Beboerklagenævn, Lovtidende, Folketinget, Høringsportalen, Ankestyrelsen, Landsskatteretten, Sø- og Handelsretten, Domsdatabasen, og EUR-Lex, blandt andre nævnt på vores platform. Navnene og varemærkerne, der nævnes, er ejendom af deres respektive ejere. De oplysninger og indsigter, der tilbydes på Økonomi & Personales platform, er udelukkende ment til generelle informative formål, med målet om at tilbyde indsigt i disse og andre lignende enheder, uden at hævde nogen direkte forbindelse eller godkendelse.


Ved at få adgang til, browse eller bruge nogen af designydelserne, kommunikationskanaler eller materialer, der leveres, anerkender, forstår og accepterer du udtrykkeligt at være juridisk bundet af alle de angivne bestemmelser, vilkår og betingelser.

CVR: 21631280

© Økonomi & Personale A/S 2024