FAQ

Har du spørgsmål? Vi har svarene.

Hvis du har spørgsmål om, hvordan dette projekt bruger AI til dataindsamling og søgning, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt Os

Vores platform indsamler og opsummerer juridiske dokumenter og informationer fra pålidelige danske kilder. Målet er at levere korte, præcise og letforståelige opsummeringer af lovforslag, domme og afgørelser.


Vi bruger AI-teknologi til at analysere og opsummere indholdet. Systemet fokuserer på at ekstrahere nøglefakta og kontekst for at sikre, at opsummeringerne er præcise og repræsenterer de originale kilder korrekt.


Vi benytter primært API-kommunikation med forskellige databaser for at udtrække data. Derefter anvender vi en kombination af pakker som html-to-text eller pdf-parser, afhængigt af formatet på de data, vi modtager fra API'erne. Til sprogbehandling og opsummering bruger vi AI-værktøjer som OpenAI's ChatGPT og Anthropic Claude.


AI bruges til at omdanne det indsamlede juridiske indhold til korte, præcise opsummeringer. Det sikrer, at informationen er letforståelig og bevarer essentielle detaljer fra de originale dokumenter.


Vi benytter Next 14 med React 18, hvor vi udnytter React Server Components (RSC) og Server-Side Rendering (SSR). Til vores databasebehov anvender vi Supabase PostgreSQL og Pinecone som vektordatabase.


Vi indsamler data fra en bred vifte af officielle danske juridiske kilder, herunder Landsskatteretten, Ankestyrelsen, Domsdatabasen, Sø- og Handelsretten, Arbejdsretten, Ankenævnet for Forsikring, Skatterådet, Huslejenævnet, Nævnenes Hus, Anklagemyndighedens Vidensbase samt EU-domstolen.


Ja, vores platform giver brugerne mulighed for at følge lovgivningsprocessen tæt ved at levere opdaterede opsummeringer af lovforslag og ændringer. Dette hjælper brugerne med at holde sig ajour med de seneste juridiske udviklinger.


Kort fortalt, nej. Du bør altid verificere de faktiske svar ved at konsultere de originale kilder.

Om lovguiden

Projektet blev startet i juni 2023 som et sideprojekt ved siden af mine studier på DTU. I det følgende semester arbejdede jeg i samarbejde med DTU Compute for at udvikle denne AI Chatbot. Projektet har sidenhen udviklet sig til også en søgedatabase over forskellige domme og afgørelser og lovovervågning.

En særlig tak til:

Danske Love for at give mig tilladelse til at bruge deres lovindeks til at skabe en brugbar vektorindeks, som jeg kunne forespørge og udtrække alle relevante love fra.

Siden december 2023 er Danske Love blevet erstattet af den faktiske lovkilde Retsinformation.dk.

Jeg arbejder på at gøre koden open source, så RAG, chatbotten og søgeindekset bliver tilgængelige for alle interesserede.